Kiki projekti "L?ki metsa!" raames k?lastavad lasteaia Kiisude r?hma lapsed  ja Simuna Kooli ?pilased RMK Sagadi metsamuuseumi ning tutvuvad sealsete eksponaatitega. Toimuvad ka retked l?hi?mbruse metsaga tutvumiseks.   

Kohapeal osaletakse erinevates ?ppeprogrammides: lasteaialapsed "S?ber puu"; 1.-3. kl "Metsaga s?braks"; 4.-5. kl "Puudest algab mets"; 6.-7. kl "Mets kui kooslus" ja 8.-9. kl "Avastuslik keskkonnap?ev Sagadis ja Altjal" 

Projekti tulemusena suureneb ?pilaste keskkonnateadlikkus, nad tunnevad kodumaiseid puuliike ja liikidevahelisi seoseid metsakoosluses. Suureneb arusaam inimese ja looduse seostest. Osalejad saavad teavet metsa ?koloogilise tasakaalu, elurikkuse ja metsa s??stva kasutamise kohta.KIKi projekti "Omadega rappa" k?igus k?lastavad 2016/17 ?ppeaastal Kiisude r?hma lapsed ja 1.-9.kl ?pilased s?gisel ja kevadel Endla raba. Projekti raames tutvutakse Endla looduskeskusega, matkatakse Endla matkarajal ja osaletakse ?ppeprogrammides "Rabalummus" ja "M?nnikj?rve mets ja raba".

 

2015/16 ?ppeaastal k?lastasid Kiisude r?hma lapsed ja 1.-9.kl ?pilased KIKi projekti " Vesi- mis, kes, milleks?" raames AS Rakvere Vesi Veepuhastusjaama ja Reoveejaama ning tutvuti ka Puhta vee teemapargiga, kus osaleti ?ppeprogrammides "Veetarga retk puhta vee tekkekohas".

 

2017/18 ?a teine trimester: 2.12-1.03

Viimati uuendatud lehek?lge: 20-01-2018 18:05.
Meil on lehel 99 külalist online