1. Mart Pruul - vallavolikogu esindaja

2. Liis Danilas - lasteaiaõpetajate esindaja

3. Leie Nõmmiste - lasteaia ja kooli lastevanemate esindaja

4. Birgit Ojaste - kooli lastevanemate esindaja

5. Raili Vahter - vilistlaste esindaja

6. Priit Beljajev - lasteaia ja kooli lastevanemate esindaja

7. Gustav Põldmaa - toetajaorganisatsiooni esindaja