Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad: 

  * eesti keel (kirjalik) - 3. juunil 2019
 
  * matemaatika (kirjalik) -  10. juunil 2019 

  * valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse,
    saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) - 
13. juunil 2019 

  * valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) - 13.–14. juuni 2019 


Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:  

  4. klassi õpilastele (elektrooniliselt): 
  * loodusvaldkond: 2. oktoober 2018. 

  3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 
  * eesti keel (kirjalik) - 8. mai 2019 
  * matemaatika (kirjalik) - 15. mai 2019

  7. klassi õpilastele (elektrooniliselt): 
  * loodusvaldkond:  25. september 2018.  

  6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

  * eesti keel (kirjalik) - 14. mai 2019. 

  * matemaatika (kirjalik) - 21. mai 2019

 

2018/19 õa kolmas trimester: 11.03-11.06

Viimati uuendatud lehekülge: 21-05-2019 16:39.